KIESZONKOWY NOTATNIK ELEKTRONICZNY

Notesy takie można spotkać w handlu w skromniejszych i bardziej rozbudowanych wersjach, różniących się pojemnością pamięci, zestawem dostępnych udogodnień i oczywiście ceną. Kieszonkowy notes wyposażony jest zwykle w zegar i automatyczny kalendarz, umożliwiający wiązanie notatek o zamierzonych czynnościach ze wskazaną datą i godziną, a także w wygodnie zorganizowany notatnik adresowy. Na żądanie pora zanotowanej czynności może być sygnalizowana dźwiękiem. Notatnik indeksowany. Najbardziej istotnym udogodnieniem, jakiego może dostarczyć elektroniczny notes, jest indeksowany notatnik, w którym ka7da notatka składa się z dwu części: nazwy i treści. Jeżeli jako nazwy użyć umownego oznaczenia działu, do którego chcemy notatkę przydzielić, to po wprowadzeniu notatki do pamięci mechanizm obsługi notatnika automatycznie wstawi ją do tego działu, zachowując przy tym alfabetyczną kolejność oznaczeń działów. Na żądanie użytkownika notatki ze wskazanego działu zostają-w chronologicznej kolejności wprowadzania – wyświetlone na ekranie. W ocenie piszącego te słowa indeksowany notatnik sprawdza się znakomicie jako podręczny notatnik osób, zdarzeń, spostrzeżeń i uwag, niezastąpiony tam, gdzie dostęp do notatnika tradycyjnego lub komputerowego jest niemożliwy lub utrudniony. Główną jego zaletą jest automatyczne utrzymywanie porządku w notatkach, a także łatwość kasowania notatek, które utraciły aktualność.