KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY HUMANISTY

Podejmując analizę aktualnego stanu technicznych uwarunkowań współpracy użytkownika systemu komputerowego z tymże systemem wypada zacząć od stwierdzenia, ze ostatnie lata przyniosły znaczny postęp w odniesieniu do istotnych dla tegoż użytkownika parametrów komputerowego sprzętu. Na pierwszym miejscu trzeba zwrócić uwagę na znaczny wzrost pojemności pamięci operacyjnych komputerów: jeszcze niedawno pojemność pamięci operacyjnej typowego komputera osobistego określało się w setkach kilobajtów (odpowiada to, jak wiadomo, setkom tysięcy znaków tekstu) – dziś za typową uważa się pamięć cztero-, a nawet ośmiomegabajtowa (tzn. o pojemności 4 czy 8 milionów znaków), co oczywiście oznacza około dziesięciokrotny wzrost przeciętnie spotykanych pojemności. Podobny wzrost charakteryzuje pamięci masowe: pojemności dysków dużych komputerów określa się obecnie w gigabajtach, tzn. w miliardach znaków. Z punktu widzenia użytkownika wzrost taki oznacza możliwość posługiwania się znacznie większymi, a wiec bardziej komfortowymi w użytkowaniu programami, a także możliwość magazynowania wielu długich tekstów. Należy pamiętać, że jeden gigabajt pamięci odpowiada około pięciuset tysiącom stron maszynowego tekstu. Możliwość umieszczenia w pamięci – jeśli taka potrzeba zachodzi – kilkusetstronicowej książki przestaje być w takich warunkach istotnym problemem. W drugiej kolejności trzeba wymienić znaczny wzrost rozdzielczości monitorów ekranowych (umożliwia to np. wyświetlanie na ekranie obrazu tekstu równie wyraźnego jak tekst drukowany) i również znaczny wzrost szybkości odszukiwania i przetwarzania informacji.