PRACA ZESPOŁOWA W SIECI

Jednym z pierwszych udogodnień, 7. których korzystają zazwyczaj chętnie użytkownicy sieci komputerowych jest tzw. poczta elektroniczna, dająca możliwość szybkiej wymiany informacji z innymi użytkownikami tej sieci i sieci z nią sprzężonych. W połączeniu z wykorzystaniem edytorów tekstowych poczta ta może stanowić środek wymiany tekstów znajdujących w opracowaniu, a także bieżących opinii, uwag, pytań i wyjaśnień. W przypadku grupy roboczej, której uczestnicy pracują przy komputerach obsługiwanych przez ten sam system operacyjny, wymiana informacji jest szczególnie łatwa. Grupa taka może dysponować wspólnym zasobem programów i informacji i równocześnie pracować nad tym samym tekstem. Często wykorzystywanym udogodnieniem w sieci są kluby dyskusyjne, zwane też dyskusyjnymi listami. Jak podaje Hoffman (1995), w sieci „Internet” są obecnie tysiące klubów z bardzo szerokim wachlarzem tematów i niejednokrotnie tysiącami uczestników. Praca w sieci, oprócz wymiany informacji ze znanymi nam respondentami, stwarza też możliwość nawiązywania współpracy z nie znanymi nam dotychczas osobami o podobnych jak nasze zainteresowaniach. Środkiem nawiązywania nowych kontaktów może być wymieniona wyżej informacja o ośrodkach naukowych, poczta elektroniczna i kluby dyskusyjne.         Warto na koniec wspomnieć o stosunkowo tanim informatycznym środku, który może okazać się pomocny także i w pracy humanisty, jakim jest kieszonkowy notes elektroniczny.