TECHNICZNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA KOMPUTERÓW

Wbrew dotychczasowej sytuacji, w której regułą było posługiwanie się komputerami pracującymi samotnie, należy sądzić, że zmierzamy ku epoce, w której regułą będzie równoczesną praca wielu lub nawet bardzo wielu komputerów w sieciach lokalnych, środowiskowych, krajowych lub światowych. Sytuacja taka oznacza łatwość komunikowania się z osobami, których komputer przyłączony jest do tej samej sieci co nasz (bądź do sieci z nią sprzężonej), a także możliwość korzystania ze zgromadzonych w dostępnej nam sieci z potężnych, być może, zasobów informacyjnych, programowych i sprzętowych. Dla specjalisty z zakresu nauk humanistycznych ma to podobne znaczenie jak dostęp do bogatych zbiorów literatury drukowanej, obejmującej również szybko dostępne czasopisma. Prawdopodobnie najłatwiej zauważalny jest dla humanisty postęp w zakresie edytorów tekstowych, tj. programów, umożliwiających redagowanie, a następnie drukowanie tekstów. Nowoczesne edytory zalicza się do techniki „Desktop Publishing”, tj. techniki, dającej jakość komputerowego wydruku nie ustępującą dobrej jakości druku tradycyjnego. W związku z rozpowszechnieniem się tej techniki już teraz wiele wydawnictw domaga się od autorów dostarczania im tekstów na komputerowych nośnikach w zapisie odpowiadającym ogólnie znanym edytorom. Istotny pożytek z edytorów wiąże się jednak nie tyle z jakością druku, ile z możliwością szybkiego redagowania i przetwarzania tekstów.