UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE

Dalszą cenną zaletą, charakteryzującą z reguły nowoczesne oprogramowanie, jest jego elastyczność, tj. wspomniana już łatwość dostosowywania go do potrzeb, a nawet upodobań poszczególnych użytkowników. Przykładowym elementem takiej elastyczności może tu być technika makrokomend, pozwalająca często potrzebne sekwencje czynności uruchamiać przy pomocy krótkich (i przez to, oczywiście, wygodnych w użyciu) komend, zaprojektowanych przez samego użytkownika. Koszt zakupu dobrej klasy komputera z odpowiednim oprogramowaniem stanowi nadal, niestety, problem dla osoby prywatnej o przeciętnych zarobkach. W przypadku przewidywanego dołączenia komputera do sieci koszt ten musi wzrosnąć o koszt uzupełnienia wyposażenia sprzętowego i oprogramowania, a także o koszt eksploatacji łączy. Koszt zakupu komputerów, oprogramowania i połączeń sieciowych nie przekracza natomiast możliwości instytucji takich jak instytuty naukowe, uczelnie czy szkoły. Co więcej, można się spodziewać, ze instytucja bez należytego wyposażenia w komputery i utworzone z nich sieci stanie się wkrótce rzadkością. Humanista, zatrudniony w skomputery­zowanej instytucji, może od niej oczywiście oczekiwać dostępu do sprzętu, oprogramowania i zasobów informacyjnych w zakresie, odpowiadającym powierzonym mu zadaniom. Jego obowiązkiem natomiast powinna być orientacja co do zakresu własnych potrzeb oraz co do środków, mogących te potrzeby zaspokoić.