WYKORZYSTANIE KOMPUTERA DO PRACY NAD TEKSTEM

Notatki, dotyczące współpracujących osób, ich wypowiedzi, posiadanej albo poszukiwanej literatury, bądź też zawierające własne spostrzeżenia, uwagi i szkice gromadzi się zazwyczaj w zeszytach albo ńa luźnych kartkach, przechowywanych często w teczkach lub skoroszytach. W przypadku większych ilości notatek o jednorodnym charakterze tWorzy sie niekiedy kartoteki skrzynkowe, porządkowane alfabetycznie lub według treściowych działów.Porządkowanie notatek przechowywanych w zeszytach możliwe jest w zasadzie tylko przez ich przepisywanie. Luźne kartki też wymagają niekiedy kopiowania czy przepisywania, a ich porządkowanie bywa uciążliwe i zamiast do porządku może czasem prowadzić do pogłębienia chaosu. Kartoteki wymagają starannego prowadzenia, a ich właściwe wykorzystywanie bywa żmudne i zawodne. Zaleją notatek, prowadzonych przy użyciu edytora tekstowego jest przede wszystkim ich ogromna elastyczność, pozwalająca z łatwością je uzupełniać, kopiować,, modyfikować, przyporządkowywać i w razie potrzeby kasować. Drugą zaletą komputerowego notatnika jest łatwość odszukiwania notatki według jej tytułu (jeśli notatki tytułujemy) lub według dowolnego fragmentu. Przy odpowiedniej organizacji notatnika możliwe jest alfabetyczne porządkowanie notatek. Po trzecie, tekstowy edytor wyklucza potrzebę jakiegokolwiek przepisywania raz wprowadzonych informacji: dowolne wyciągi można uzyskiwać ograniczając się do operacji automatycznego kopiowania i selekcji.Opracowywanie nowego tekstu polega zwykle na stopniowym rozwijaniu mniej lub bardziej szczegółowej dyspozycji. Dyspozycję taką – jeśli pracujemy z wykorzystaniem edytora tekstowego – możemy wielokrotnie modyfikować bądź wzbogacać o nowe szczegóły.