ZASOBY SIECI KOMPUTEROWEJ

Możliwość tworzenia odsyłaczowych sieci pozwala organizować w relacyjnej bazie notatniki o strukturze radykalnie różniącej się od linearnych notatników tekstowych. Notatnik sieciowy o trafnie dobranej strukturze może się okazać szczególnie dogodnym narzędziem gromadzenia bogatej nawet wiedzy z dowolnej w zasadzie dziedziny pod warunkiem, że wiedza ta da się zapisać w postaci sieci pojęć i ich wzajemnych powiązań. Wydaje się, że do takiego właśnie zapisu prowadzić mogą rozważania, związane z rozpowszechniającą się ostatnio „obiektową” analizą rzeczywistości . Korzyść z przyłączenia komputera do sieci to przede wszystkim możliwość korzystania z jej informacyjnych, programowych i sprzętowych zasobów. Zasoby informacyjne szczególnie atrakcyjne są w przypadku wielkich sieci o zasięgu światowym (por.np.Hoffman, 1995). Informacje te dotyczą m.in. osób, instytucji, ośrodków naukowych, obejmują publikacje, wypowiedzi wymieniane w ramach klubów dyskusyjnych, opracowania syntetyczne powstające w tych klubach i inne.Atrakcyjne są również zasoby programowe sieci o tyle, że część dostępnych w sieci programów to programy udostępniane gratisowo (tzw. programy „Public domain”), inne udostępniane są gratisowo na okres próbny (programy „Shareware”). Przyłączenie do niedużej nawet sieci może okazać się korzystne w przypadku,  gdy sieć ta daje uczestnikom dostęp do wspólnych urządzeń takich jak np. wysokiej jakości drukarki czy obszerna pamięć masowa centralnego komputera.